Oppdragsavtale Toll

.

Oppdragsavtale 

En oppdragsavtale er en form for kontrakt som egner seg til oppdrag der sluttresultatet er klart beskrevet av kunden (du har utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer et sluttresultat/behov).


Oppdragstaker (Techrep Norway AS )  får et selvstendig ansvar for en ferdig leveranse/oppdrag (leverandøren har resultatansvar). Oppdragsavtale er egnet der du som kunde ikke selv skal delta i selve oppdraget.


Som oppdragsgiver (kunde) må du imidlertid følge opp leveransen slik at du sikrer deg at leverandøren leverer i henhold til dine behov og krav. Oppfølgingen bør avtales før start av oppdraget, og gjerne som en del i selve oppdragsavtalen  

CMR dokument

CMR dokument er et fraktbrev for internasjonal befraktning. Basert på CMR-konvensjonen har den internasjonale vegtransportunionen (IRU – International Road Transport Union) utarbeidet et fraktbrevformular.


CMR dokumentet (fraktbrevet) har 18 felt som er obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha, og som Techrep Norway AS utsteder i lag med befraktningsekspeditør.


Reglene om hva et internasjonalt bilfraktbrev skal inneholde, inngår også i Vegfraktloven § 10


Som kunde bistår du kun med info for utfylling av CMR dokumentet. 

Toll / tolldeklarering

Alle varer som blir befraktes mellom Norge og Litauen inngår under transitteringskonvensjonen som fastsetter lover og pålegg for vareflyten mellom nasjoner innenfor EU / EØS området.


Disse varene skal deklareres etter tollprosedyre T2. For varer som gjelder, og er inn under prosedyre T2, gjelder det full tollfrihet mellom nasjonene.


Ved avgang fra et avgangstollsted i Norge til Litauen, tildeler tollmyndighetene forsendelsen et transitteringsnummer og midlertidig eksport deklarering, som har maksimal varighet på 1 år.


Ankomsttollstedet i importlandet melder tilbake til avgangstollstedet i eksportlandet når transitteringen (overføringen av varer fra eksport- til importlandet) er fullført. Meldingene skjer elektronisk gjennom TET/NCTS, det vil si via Tollvesenets elektroniske transitteringssystem


Noen avgifter / gebyr tilkommer selv om det er tollfrihet mellom Norge og Litauen 


  1. Utarbeidelse av tolldokumenter / deklarering
  2. Tolldeklarering, midlertidig eksport, gyldig 1 år
  3. Transitteringsforsikring

  4. Tolldeklarering, midlertidig import, gyldig 1 år 


Under midlertidig import Litauen finner du også informasjon om transitt og midlertidig importdepositum. Detter er refunderbart etter varen har blitt eksportert ut av landet.  


Av oversikten kommer de frem at det er mange prosesser en skal gjennom for å operere iht myndighteres krav i de forskjellige landene. 


Vi anbefaler på det sterkeste, at ingen til å foreta midlertidig eksport / import uten å ha alle formaliteter i orden. 

Kontakt tlf  +4790030733

Email us: info@techrep.no

techrep @ All Rights Reserved