Bestille, Transport og Toll

TECHREP NORWAY AS

Bestilling, transport  og toll

....

Gjøre forespørsel og bestille   

Med et forretningskonsept for lave kostnader, vil du ikke møte en rekke kundebehandlere hos oss, som svarer omgående på alle former for henvendelser.


Men de skal være enkelt å skaffe seg en oversikt over både hva vi tilbyr, og veiledende priser.


Finner du da ut at dette kan passe for deg, kan du gjøre forespørsler via epost eller innen fastsatte tider for besvarelse av forespørsler pr tlf eller FB. Dette pga at vi har en ledelse som aktiv tar del i den daglige produksjon, for å sikre deg som kunde gunstige priser og kvalitet. 


Forespørsler pr email er de vi foretrekker, og vi har som overordnet målsetting å besvare deg pr mail eller tlf innen 24 t på vanlige virkedager.


Du finner mere utfyllende informasjon om dette ved å klikke deg inn på det forskjellige stegene i figuren som skjematisk viser de forskjellige steg i hele prosessen. 

Transport og logistikk

Logistikk delen er en av de aller viktigste delene i Techrep Norway konseptet, og vi har brukt mye ressurser for å finne en god løsning for dette når det gjelder både økonomi, sikkerhet og kundevennlighet.


Techrep Norway har i dag 2 stk egne semihengere som skal settes i drift for befraktning av objekter mellom Norge og Litauen. Vi eier semihengerne selv, da dette gir en totalsum av best økonom, sporbarhet av last, kapasitet og besparelse av mellomlagring. Semihengerene også tette, slik at objekter som blir transport blir minimalt eksponert for ytre forrunseringer. 


For befrakning til og fra  " drop and pick up point " til de forskjellige logistikkterminaler, så har vi vår egen Scania trekkvogn for dette. Trekkvognen brukes kun internt i Norge,  grunnnet transport fleksibilitet og økonomi.    


Vår første sted for lasting og lossing, omtalt som " drop and pick up point " blir i midtre Hardanger, Kvam kommune.  Vi vil utvide med flere semihengerer i region Øst, Sør, Osv,  så snart vi ser at det skulle være et etterspørsel / behov og marked for dette i de regionene. 

Transportfrekvens fra 1. september 19


  • Semitrailer for store objekt (kjøretøy, industrimaskiner, etc) 1 gng. måneden


  • Stor varebil for mindre objekt (maskindeler, felger, interiør, etc)  1 gng. 7 - 14 dager 

Toll av varer

Konseptet hadde veldig mange avklaringer og formaliteter som måtte være på plass, før en hadde en fullstendig oversikt og en eksakt arbeidsflyt / prosess i dette, samt flere fullskala tester ble også utført på midlertidig import / eksport. I det første møtet med tollvesenet i Litauen, var det ingen som hadde hørt om noe lignende, så noen utfordinger har det vert. 


I dag har vi kommet så langt at vi er klar og kan øke omsetningen betraktelig på midlertidig import / eksport. 


Vil også rette en stor takk til Tolldepartementet i Oslo som har vert veldig behjelpelige med besvarelse på spørsmål og veiledningen. 


Illustrasjon over hele fortollingsprosessen med nødvendige dokumenter 


Logistikk og

gjennomføringsprosessen

Norge  -  Litauen  -  Norge

" Klikk på tekstene og du vil finne ufyllende info om

hvert stepp i gjennomføringsprosessen " 

Techrep Norway AS

Kontakt tlf  +4790030733

Email us: info@techrep.no

techrep @ All Rights Reserved