Forespørsel befaring

.

 Forespørsel

En forespørsel av et oppdrag, vareprodukt eller noe annet gjør en enklest ved å bruke epost til den kategorien som er mest riktig å adressere dette til. Skriv kort en beskrivelse på hva du ønsker å få utført eller ønsker å kjøpe.


Dersom de ikke er lett å beskrive med tekst, send gjerne ved bilder. Husk også minimum info som kjennemerke på for eksempel bilen, motorkode, chassisnummer, etc som vil gjøre de mulig å identifisere riktig for oss.


En forespørsel er de første skrittet mot en eventuell oppdragsavtale.

Befaring og tilstandsvurdering

Befaring er noen ganger nødvendig, men i utgangspunktet så prøver vi å unngå dette, da dette er resurskrevende.


I de fleste tilfeller må en foreta omfattende demontering for å få en fullstendig kartleggelse av tilstand.


Er usikkerheten stor, så må begge parter ta høyde for dette, og vi vil estimere ut forskjellige alternativer for både omfang og kostander til deg som kunde. Vi jobber alltid for at kunden skal få den mest gunstigste løsningen.

Kontakt tlf  +4790030733

Email us: info@techrep.no

techrep @ All Rights Reserved