Temporær Hjem og generell information

TECHREP NORWAY AS

ØYSTESE / HARDANGERFJORD

Takk til dere alle !

Til dere som har vert med på pilotprosjektene våre, til dere som har ventet og ventet, og til dere som er kommet

her i dag for å se på et nytt Norsk konsept.

 

Techrep Norway konseptet er en lavkostnadsutførelse / leveranse, til ca 50 % av snittpris for samme utførelsen som hjemme i Norge, eksklusiv oppstartspris for større objekter. Mer om dette finner du info om under priser og betingelser.

 

Her er det Norske forhold i alt, ivaretagelse av kundens interesser, garantier, kvalitet og tilstedeværelse i hele prosessen til våre kunder. 

 

Selskapene i Norge og Litauen er 100 % Norskeiet, og har en meget aktiv ledelse med Norsk fagkompetanse

 

Vi skal være det rimelige Norske alternativet for deg som har litt bedre tid, der det skal leveres til deg på avtalt

tid og pris !

 

Er det et prosjekt du vil la oss ta totalgjennomførelse av, eller kanskje du vil beholde noe av arbeidet selv ? Eller bare bearbeiding av komponenter ? Vi skal være et sted for alle. Da skal vi finne den beste løsningen som passer akkurat til deg. 

 

Husk ! Din tilbakemelding er viktig for oss, både på våre leveranser og etterspørsel for nye produkt i porteføljen. 

Forteningsiden bak konseptet

Ideen bak konseptet kom opp etter mange, mange års erfaring med verkstedarbeid og utførelse hjemme i Norge og Baltikum.


Hjemme i Norge var ofte gjengangeren høye priser som ikke gjenspeilet kvalitet på arbeidet, der også store aktører tok mere og mere over for de mange dyktige småaktørene.

 

I Baltikum var det rimelige priser, men store vansker med å få pris på arbeid før befaring i Baltikum, samt videre oppfølging / kvalitet og kommunikasjon, gjorde at mange avtaler ble etter hvert meget krevende og anstrengte. Videre så førte igjen dette nesten alltid til forsinkelser og mye lengre oppdragstid med høyere pris på den totale utførelse en de som først var avtalt. 

 

Så her startet iden om et Norsk frittstående verksted, med eierskap og ledelse fra Norge, med "NorskBaltiske" priser.

 

Mye arbeid er nedlagt for å nå dette målet, og mye arbeid står igjen før vi er fornøyd, og blir den første Norske store leverandøren på verkstedtjenester i Baltikum. 

Vår hjemmeside og informasjon


Vår hjemmeside vil framover være under stadig utvikling, for å gi deg som interessent så mye og riktig informasjon som mulig. Hjemmesiden vår skal være oversiktlig, ryddig og enkel å finne fram på, uten noen " store effekter " .


Får vi en stor økning i forespørsel og oppdragsmengde, har vi tanker om å utvikle et " bygg ditt prosjekt / oppdrag selv " som vil gi deg pris og oppdragstidsrom direkte online på våre hjemmesider.   

 

For dere som vil følge oss enda tettere, og prosjektene vi holder på med, kan du gjøre dette via vår kommende facebook side. Igjen, så verdsetter vi deres tilbakemelding. Det er alltid rom for forbedringer.

Priser for våre tjenester og leveranser 

Som tidligere nevnt, så er Techrep Norway AS sin målsetning å levere varer og tjenester til ca 50 % av gjennomsnittsprisen på tilsvarende varer og tjenester i Norge. For å klare dette så har vi stort fokus på innovative løsninger. I praksis vil dette si at vi må ha en moderne utstyrs og maskinpark, gode leverandører og ikke minst dyktige medarbeidere. 

 

Som kunde hos Techrep Norway skal de være enkelt og forholde seg til et oppdrag, både på pris og oppfølging av gjennomførelsen. Derfor er alle priser du finner på vår hjemmeside inkludert MVA og frakt fra våre kommende " drop points" . Avvik fra dette vil de bli tydelig informert om.  

 

Dersom de er nødvendig, så vil priser bli justert en gang pr måned. Grunnen til dette kan være forskjellig, men en av hovedårsakene til dette er veldig svak Norsk krone, noe de aller fleste har fått med seg de siste årene som har passert, der Techrep Norway AS må bære ca 80 % av kostnader i EUR . 

Sikkerhet

En har fått veldig mange spørsmål fra " bekymrede " bileiere som enten før de har benyttet vårt verksted i Litauen, eller har planer om å benytte dette:                                                                                

Er det fare for at varen min bli utsatt for tyveri ?

  

Svaret på dette er vel at sjansen for dette er liten. Litauen og Baltikum har forandret seg mye de siste 10 årene på dette, og sjansen for at en får frastjålet et kjøretøy på overvåket område i dag er liten.

 

Uansett så blir aldri dette undervurdert av oss, så vi tar kunders bekymring på alvor, men de ville jo ikke være mulig å drive næring av dette slaget dersom en skulle bli utsatt for tjuveri til stadighet. Vi sitter med ansvaret på dette i Litauen. 

 

Vårt verksted har alarmsystem, som blir oppfulgt med sikkerhetspersonell på under 10 min dersom alarm blir utløst. 

 

Når det gjelder sikkerhet på transport, så var en av grunnene til at vi valgte å eie semitilhengeren selv. Da har vi full sporbarhet på forsendelsen. Dette gir også en større mulighet for flere typer av transportalternativer, som vei, båt og jernbane. 

Norsk innovasjon og kvalitet ! 

Techrep Norway AS

Kontakt tlf  +4790030733

Email us: info@techrep.no

techrep @ All Rights Reserved