Kostnadsbesparelsen

TECHREP NORWAY AS

Kostnadsbesparelsen

.

Illustrasjon av kostnadsbesparelse i timearbeid  

Mange av dere undrer og ønsker nok å få et bilde av hvor stor forskjell er mellom prisen på et Norsk gjennomsnittverksted og Techrep Norway AS i virkeligheten, dvs i NOK

 

Vi har forsøkt å lage en illustrasjon over et kjøretøy som skal ha utført mellom 50 - 60 arbeidstimer. Dette er ca gjennomsnittstiden på en hellakkering eller en motoroverhaling inklusiv  ut / innmontering av motor fra drivverk. Kostandsdifferansen vil her bli ca 30000 NOK

 

 

Forklaring på start kostnader:


Transport og fortollingskostnader (kompaktklassen personbil, ca 9000 NOK) I praksis betyr dette at en må overstige denne summen, før en oppnår en besparelse hos oss.

Som en kan se, så øker differansen i NOK med antall utførte timer. Til mere utførende timer, til høyere besparelse for deg som kunde. 


Tar en også høyde for vesentlig lavere material / delepriser, så øker dette ytterligere differansen. 


Du kan selv finne ut hvor stor besparelse du får ved å bruke et timeestimat i Norge , direkte inn i vår kostgraf dersom du har oppgitt timeantallet for utførselen 

Techrep Norway AS

Kontakt tlf  +4790030733

Email us: info@techrep.no

techrep @ All Rights Reserved