Betingelser og garantivilkår

TECHREP NORWAY AS

Kjøp / oppdragsbetingelser og garantier 

.

Kjøpsvilkår, oppdragsbetingelser og grantier 


Alle kunder forholder seg til Techrep Norway AS, 5610 Øystese, som har standardiserte

avtaler iht lovverket for bedrifter mot Norske forbrukeres rettigheter for kjøp av varer og håndverkertjenester.


Det er Norske bestemmelser / lovverk som gjelder for kjøp av varer og oppdrag dersom annet ikke er inngått mellom partene. 


Salg, kjøp og oppdragsbetingelser er delt i 3 forskjellige kategorier og vilkår. Felles for alle 3 kategorier når det gjelder kjøp eller oppdrag, er at de skal foreligge en oppdragsavtale som er godkjent / signert av begge parter før oppstart av handel eller oppdrag. 


Garantier og garantivilkår iht salg, kjøp og oppdragsbetingelser. Avvik fra dette kan inngås mellom kunde og oppdragstaker, men skal da spesifiseres i ordre / oppdragsavtale. 


    • Kjøp av nye varer har salgs, garanti og leveringsvilkår iht vilkår til vareleveransen eller fabrikkspesifikkasjoner    • Kjøp av brukte varer har salgs, garanti og leveringsvilkår iht til den inngåtte kjøpsavtale eller oppdragsavtale     • Kjøp / ordre  av håndverkertjenester er iht lov om håndverkertjenester dersom annet ikke er inngått mellom partene i oppdragsavtale.


 

    • Reklamasjon på varer eller tjenester utføres iht spesifikasjoner i salgs og leveringsvilkår, eller etter særavtale om dette inngått i salg og oppdragsavtale


  • Rapportering, dokumentasjon og oppgjør for oppdraget skal være iht til oppdragsavtale mellom kunde og Techrep Norway AS

Techrep Norway AS

Kontakt tlf  +4790030733

Email us: info@techrep.no

techrep @ All Rights Reserved